РИБА

ПЪРЖЕН САФРИД


ЧЕРНОКОП НА СКАРА


ЦИПУРА


ЛАВРАК


ВАТОС


ИШХАН ПО СЕВАНСКИ
пъстърва на скара с филирани бадеми